co děláme

Plánování a strategie

Please reload

Strategie je jednoduše řečeno cestou, která Vás vede k předem určenému cíli. Bez znalosti své cesty se člověk velmi snadno ztratí. Je tedy důležité v první řadě si vytyčit své cíle, a poté si zvolit nejvhodnější cestu. A poněvadž nikdo nechce zakopávat, ale plynule jít, tak se musíte zaměřit i na jednotlivé kroky. 

Marketingová strategie

Marketingová strategie pomáhá zvýšit prodej, konkurenceschopnost, pozici na trhu a zaměřuje se na zákazníka, který zde hraje klíčovou roli.

●    produktová 

●    distribuční

●    cenová

●    komunikační

 

Marketingový plán

Marketingový plán je soubor jednotlivých kroků, které vedou k úspěšné realizaci marketingové strategie. Strategie a plánování jsou základním pilířem marketingu. Udávají správný směr a cíl. A díky kontrole Vám umožní vždy a zavčas podchytit možnou blížící se pohromu. Správný marketingový plán by měl obsahovat vyhodnotitelné a měřitelné cíle, marketingovou strategii, časový harmonogram, rozpočet, systém kontroly a to jakým způsobem se dostanete k určeným cílům.

 

Pomůžeme Vám určit správné cíle, strategii, plán i jeho realizaci.